אָוָזִים.

אָוָזִים.

אֶפְּשְטֵיין, הַמּוֹרֶה שֶלִּי לְמָתֵימָטִיקָה,
אָהַב לְהוֹצִיא אוֹתִי לַלּוּחַ.
אָמַר שֶהָרֹאש שֶלִּי מַתְאִים רַק לְכּוֹבַע.
אָמַר שֶצִּפּוֹר עִם שֶכֶל כְּמוֹ שֶלִּי
הָיְתָה עָפָה אֲחוֹרָה.
שָלַח אוֹתִי לִרְעוֹת אָוָזִים.
 
עַכְשָיו, בְּמֶרְחָק שָנִים מִן הַמִּשְפָּט הַזֶּה,
כְּשֶאֲנִי יוֹשֶבֶת תַּחַת הַדֶּקֶל
עִם שְלוֹשֶת הָאֲוָזִים הַיָּפִים שֶלִּי,
אֲנִי חוֹשֶבֶת שֶאוּלָי הִרְחִיק אָז לִרְאוֹת,
הַמּוֹרֶה שֶלִּי לְמָתֵימָטִיקָה,
וְהַצֶּדֶק הָיָה עִמּוֹ,
 
כִּי אֵין מָה שֶמְשַמֵּחַ אוֹתִי יוֹתֵר
מֵאֲשֶר לִרְאוֹת אוֹתָם כָּעֵת
עָטִים עַל הַלֶּחֶם הַמְּפוֹרָר,
מְכַּשְכְּשִים בִּזְנָבָם הַשָּמֵחַ,
קוֹפְאִים רֶגַע דּוֹם
מִתַּחַת לִרְסִיסֵי הַמַּיִם
שֶאֲנִי מְתִיזָה עֲלֵיהֶם
מִן הַצִּינוֹר,
זוֹקְפִים אֶת רֹאשָם וְגּוּפָם
נִמְתַּח אָז כְּזוֹכֵר 
אֲגָמִים רְחוֹקִים.
 
מֵאָז מֵת כְּבָר הַמּוֹרֶה שֶלִּי לְמָתֵימָטִיקָה
וּמֵתוּ גַם בְּעָיוֹתָיו שֶאַף פַּעַם לֹא עָלָה בְּיָדִי
לִפְתוֹר.
אֲנִי אוֹהֶבֶת כּוֹבָעִים,

ְתָמִיד בָּעֶרֶב
כְּשֶהַצִּפָּרִים חוֹזְרוֹת אֶל תּוךְ הָעֵץ,
אֲנִי מְחַפֶּשֶת אֶת זֹאת שֶעָפָה אֲחוֹרָה.


 

 

GEESE

My math teacher Epstein    
liked to call me to the blackboard.
He said that my head was good only for hats,
and that a bird with brains like mine
would fly backwards.
He sent me to tend the geese. 

Now, at a distance of years from his sentence,
when I sit under the palm tree
with my three beautiful geese,
I think that math teacher of mine was farsighted.
He was right,
 
because nothing makes me happier
than to watch them now
falling upon bread crumbs,
joyful tails wagging,
or freezing for a moment
under beads of water
when I spray them
with a hose,
holding their heads erect,
bodies stretched back
as if remembering faraway lakes.
 
Since then my math teacher has died,
together with the math problems
I could never solve.
I like hats
and always at evening
when the birds return to the tree
I look for the one flying backwards.

Translation: Lisa Katz


 

DES OIES

Epstein, mon prof de math

aimait me faire venir au tableau.

Il disait que ma tête était faite uniquement pour porter des chapeaux.

Il a dit qu’un oiseau avec mon intelligence s’envolerait à l’envers.

Il m’envoya garder des oies.

Maintenant loin de cette phrase,

quand je suis assise sous mon palmier

avec mes trois belles oies,

je pense que mon prof de math

a dû voir très loin

 et c’est lui qui avait raison,

car rien ne me réjouit plus

que de les voir maintenant

se jeter sur le pain émietté

agiter leur queue joyeuse,

se mobiliser un instant

sous le jet d’eau

que je lance sur elles

avec le tuyau,

elles redressent la tête et le corps

s’étire comme s’il se souvenait

des lacs lointains.

Depuis lors mon prof de math est mort

ainsi que ses équations que je n’ai jamais

su résoudre.

J’aime les chapeaux,

et toujours le soir

quand les oiseaux regagnent l’arbre,

je cherche celui qui s’envole à l’envers.

Traduction : Esther Orner


 

GANZEN

Mijn wiskundeleraar Epstein
riep me graag naar het bord.
Hij zei dat mijn hoofd enkel geschikt was voor hoeden
en dat een vogel met mijn verstand
achteruitwaarts zou vliegen.
Hij stuurde me weg om ganzen te hoeden.
 

Nu, op jaren afstand van zijn zin,
wanneer ik onder de palmboom zit
met mijn drie mooie ganzen,
Denk ik dat die wiskundeleraar van me ver kon zien.
Hij had gelijk,
 

Want niets maakt mij gelukkiger
dan ze nu te zien
afkomen op verkuimeld brood,
waggelen met hun vrolijke staarten,
of plotseling verstarren
onder de waterdruppels
uit de tuinslang
waarmee ik ze besproei,
hun kopjes loodrecht,
lichamen uitgerekt
als uit herinnering aan afgelegen meren.
 

Intussen is mijn wiskundeleraar heengegaan
samen met zijn vraagstukken
die ik nooit kon oplossen.
Ik hou van hoeden
en telkens s’avonds
als de vogels naar hun boom terugkeren
zoek ik naar die ene die achteruitwaarts vliegt.

Vertaling: Sarah Nigot 


 

 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Yunus Emre Institute
 • LOFT 58
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • MuntPunt
 • Swedish Institute
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Embassy of Sweden
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Czech Centre Brussels
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Embassy of Andorra
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • LUCA School of Arts
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Danish Cultural Institute
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Scottish Government EU Office
 • Lithuanian Culture Institute
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • It Skriuwersboun
 • Greenland Representation to the European Union
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Commission européenne
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Greenlandic Writers Association
 • Ville de Bruxelles
 • Embassy of Ireland
 • Austrian Cultural Forum
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Orfeu - Livraria Portuguesa