Pociąg

Pociąg

 

Tak każda substancja martwa jest martwą przejściowo, ponieważ życie

powraca do niej po jakimś czasie, aby w nią znów wstąpić. Forma jej się zmienia,

ale ona sama znowu jest w ruchu, forma zaś ruchoma jest esencją życia,

skoro, jak wiadomo, życie jest formą ruchu albo ruchem formy.

Formą zaś życia ruch więc pozostaje, chociaż nie na długo, ponieważ wciąż w ruchu,

formę swą odmienia, w życiu formę mając. Forma więc formy stałej nie ma,

gdy ma życie, życie zaś jest piękne, w ruchu czy w spoczynku.

Ruch zaś ma inne ważne cechy, które o życia formie decydują.

Cechą taką jest kierunek. Śmierć jest więc w formie ruchu zatrzymaniem,

przystankiem w drodze, stacją dla podróży.

 

 

 

Le Train

 

Ainsi chaque substance morte est transitoirement morte, puisque la vie

y revient au bout d'un certain temps, pour y reprendre sa place. Sa forme change,

mais elle est à nouveau en mouvement, la forme mobile étant l'essence de la vie,

car, comme on le sait, la vie est une forme de mouvement ou la forme en mouvement.

Le mouvement reste une forme de vie, mais pas pour longtemps car toujours en mouvement,

il modifie sa forme, et trouve sa forme dans la vie. La forme n'a donc pas de forme constante,

car elle a la vie et la vie est belle, tant en mouvement qu'au repos.

Or, le mouvement a d'autres caractères importants qui jouent sur la forme de la vie.

La destination notamment. La mort est donc une interruption dans la forme du mouvement,

un arrêt sur la route, une halte pour le voyage.

 

 

Traduction : Isabelle Jannès-Kalinowski

 

 

 

De trein

 

Zo is elke dode substantie maar voorlopig dood, want het leven

keert er na een tijd terug, en treedt er opnieuw in. Haar vorm verandert dan

maar zelf is zij opnieuw in beweging, en dat een vorm beweegt is de essentie van het leven,

aangezien het leven, zoals gekend, de vorm is van beweging, of het bewegen van de vorm.

De beweging van het leven blijft immers een vorm, maar nooit lang, want het is steeds in beweging,

het verandert van vorm – in het leven heeft het steeds een vorm. Vorm heeft dus geen vaste vorm

daar waar leven is, maar het leven is mooi, zowel in beweging als in rust.

Beweging heeft evenwel nog andere kenmerken die de vorm van het leven bepalen.

Richting is zo een kenmerk. De dood is immers een levensvorm in stilstand,

een halte onderweg, een station voor wie op reis is.

 

 

Vertaling: Alexandre Popowycz

 

 

 • Etxepare Euskal Institutua
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Yunus Emre Institute
 • Scottish Government EU Office
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Greenlandic Writers Association
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • LOFT 58
 • Swedish Institute
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Austrian Cultural Forum
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Greenland Representation to the European Union
 • It Skriuwersboun
 • LUCA School of Arts
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Embassy of Sweden
 • MuntPunt
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Embassy of Andorra
 • Danish Cultural Institute
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Ville de Bruxelles
 • Embassy of Ireland
 • Commission européenne
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Lithuanian Culture Institute
 • Czech Centre Brussels