המלים

המלים

המלים – תכרעו ברך לפני החיים

המלים – תכרעו ברך לפני הממשות

משהו בטרם המלים, דממה עמוקה

נוכחות עצומה בטרם המלים.

המלים תכרעו ברך ואני אעשה

בקשב באמץ באהבה

תעברו למרגלות המחשבה

תגעו במרגלות הרגש

ואני אעשה בחשק ותבונה.

 

 

Les mots

 

Mots – agenouillez-vous devant la vie

Mots – agenouillez-vous devant le réel

Quelque chose d’avant les mots, silence profond

Forte présence d’avant les mots.

Mots – agenouillez-vous et j’agirai

Par l’écoute, la force, l’amour

Vous irez au cœur de la pensée

Et moi j’agirai avec désir et sagesse.

Vous toucherez au cœur des sentiments.

 

Traduction : Esther Orner

 

 


Woord

 

Woord – buig voor het leven

Woord – buig voor het echte

Vóór het woord, stilte

Sterke aanwezigheid vóór het woord.

Woord – buig en ik antwoord

Met gehoor, kracht en liefde

Je gaat naar het hart van het denken

en ik antwoord met verlangen en wijsheid.

Raak je het hart.

 

Vertaling: Geert Versyck

 

 


 • Embassy of Ireland
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Greenlandic Writers Association
 • LOFT 58
 • Scottish Government EU Office
 • Greenland Representation to the European Union
 • MuntPunt
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Swedish Institute
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • LUCA School of Arts
 • Embassy of Sweden
 • It Skriuwersboun
 • Commission européenne
 • Ville de Bruxelles
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Embassy of Andorra
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Danish Cultural Institute
 • Lithuanian Culture Institute
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Yunus Emre Institute
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Austrian Cultural Forum
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Czech Centre Brussels
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Hungarian Cultural Institute Brussels