Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • LUCA School of Arts
 • Embassy of Sweden
 • Czech Centre Brussels
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • It Skriuwersboun
 • LOFT 58
 • Scottish Government EU Office
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Greenlandic Writers Association
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Commission européenne
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Swedish Institute
 • Austrian Cultural Forum
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Danish Cultural Institute
 • MuntPunt
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Embassy of Ireland
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Ville de Bruxelles
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Lithuanian Culture Institute
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Embassy of Andorra
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Yunus Emre Institute
 • Greenland Representation to the European Union
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018