Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Scottish Government EU Office
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Swedish Institute
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Commission européenne
 • Lithuanian Culture Institute
 • Greenland Representation to the European Union
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Austrian Cultural Forum
 • Ville de Bruxelles
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Danish Cultural Institute
 • LUCA School of Arts
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • LOFT 58
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Embassy of Andorra
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Greenlandic Writers Association
 • Yunus Emre Institute
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • MuntPunt
 • Czech Centre Brussels
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • It Skriuwersboun
 • Embassy of Ireland
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Embassy of Sweden
 • Mission of the Faroes to the EU