Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Scottish Government EU Office
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Yunus Emre Institute
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Embassy of Sweden
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Greenlandic Writers Association
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • MuntPunt
 • Embassy of Ireland
 • Greenland Representation to the European Union
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Danish Cultural Institute
 • Commission européenne
 • Czech Centre Brussels
 • LOFT 58
 • Ville de Bruxelles
 • Austrian Cultural Forum
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Balassi Institute - Cultural Service of the Embassy of Hungary in Brussels
 • Instituto Cervantes Brussels
 • It Skriuwersboun