Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Embassy of Andorra
 • It Skriuwersboun
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • LUCA School of Arts
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Ville de Bruxelles
 • Embassy of Sweden
 • Scottish Government EU Office
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Danish Cultural Institute
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Embassy of Ireland
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Greenlandic Writers Association
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Austrian Cultural Forum
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Greenland Representation to the European Union
 • Czech Centre Brussels
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Yunus Emre Institute
 • Commission européenne
 • LOFT 58
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Swedish Institute
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Lithuanian Culture Institute
 • MuntPunt
 • Etxepare Euskal Institutua