Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Embassy of Ireland
 • Czech Centre Brussels
 • It Skriuwersboun
 • Embassy of Sweden
 • LUCA School of Arts
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Scottish Government EU Office
 • MuntPunt
 • Danish Cultural Institute
 • Commission européenne
 • Yunus Emre Institute
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Embassy of Andorra
 • Greenland Representation to the European Union
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Ville de Bruxelles
 • Lithuanian Culture Institute
 • Greenlandic Writers Association
 • LOFT 58
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Austrian Cultural Forum