Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Commission européenne
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • It Skriuwersboun
 • Scottish Government EU Office
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Istituto Italiano di Cultura
 • MuntPunt
 • Austrian Cultural Forum
 • Greenland Representation to the European Union
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Ville de Bruxelles
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Yunus Emre Institute
 • Greenlandic Writers Association
 • Danish Cultural Institute
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Balassi Institute - Cultural Service of the Embassy of Hungary in Brussels
 • Czech Centre Brussels
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Embassy of Ireland