Alina PURCARU

Alina Purcaru a publicat trei volume de poeme,  rezistență (Editura Cartea Românească, 2016) Indigo (Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2018) și Tot mai multă splendoare (Cartier, 2022). Este coautoare a romanului colectiv Rubik (Editura Polirom, 2008) şi coordonatoare a mai multor volume colective: Poveşti cu scriitoare şi copii (Editura Polirom, 2014), 10.000 de semne/Otros 10.000 caracteros (antologie bilingvă de proză românească, în ediție româno-spaniolă, apărută la Editura ICR în 2017) și, împreună cu Paula Erizanu,  a trei volume ale antologiei de poeme Un secol de poezie română scrisă de femei (Editura Cartier, 2019, 2020, 2021). A scris și două cărţi  pentru copii, Catrina și marele Domn Somn şi Un unicorn în muzeul de oase (ambele cu ilustrații de Mihaela Paraschivu, publicate la Editura Cartier, 2017). Poemele și eseurile ei au apărut în mai multe volume colective. 

A primit premiile ”Gheorghe Iova” pentru Indigo și, pentru  Tot mai multă splendoare, a primit premiul  ”Cartea de poezie a anului 2022”, în cadrul Galei Tinerilor scriitori și premiul ”Observator Universitas”. 

Este membră PEN, poeme de-ale ei au fost traduse în mai multe limbi şi în prezent, face parte din redacţia  revistei Observator cultural

Alina Purcaru  (born in 1982) is a writer and literary journalist. She graduated from the Faculty of Foreign Languages and Literatures at the University of Bucharest and has published three volumes of poems: resistance (Cartea Românească,  2016),  Indigo (Tracus Arte, 2018) and More and More Splendor (Cartier, 2022). She is also the author of two picture books: Catrina and The Great Mr. Sleep (Catrina şi Marele Domn Somn, Cartier, 2017) and An Unicorn in The Museum of Bones (Un unicorn în muzeul de oase, Cartier, 2019), both of them illustrated by Mihaela Paraschivu. She is also co-author of the collective novel Rubik (Polirom, 2008) and the coordinating editor of several anthologies: Stories about Women Writers and Motherhood (Poveşti cu scriitoare şi copii, Polirom, 2014), 10.000 More Characters (Alte 10.000 de semen, 2017), a Spanish/Romanian collection of Romanian prose and A Century of Romanian Poetry Written by Women (together with Paula Erizanu, Cartier Publishing House, 2019). 

She has published essays and poems in five collections: You, above Everything: an anthology of love poems (Tu, înainte de toate – o antologie de poeme de dragoste, edited by Cosmin Perţa, Paralela 45, 2018), How Men Read Women’s Literature (Cum citesc bărbaţii cărţile femeilor, edited by Lia Faur and Şerban Axinte, Polirom, 2017), Her. Feminist Perspectives on Romanian Society (Ea. Perspective feministe asupra societăţii româneşti, edited by Oana Zamfirache, 2019), Isolation (Izolare, edited by Alexandra Rusu, Nemira Publishing House, 2020) and The Art of Vindication. An Anthology of Feminist Poetry ( Arta revendicării. Antologie de poezie feministă, edited by Medeea Iancu, Fractalia Publishing House, 2010). 

Her latest volume of poetry, More and more splendour,  has received two major literary prizes: The Book Poetry of the Year, awarded by the Young Writers Gala and Observator Universitas. 

Alina Purcaru is a regular contributor to various cultural magazines, where she publishes book reviews, and she works in Bucharest as a literary journalist and coordinating editor for Cultural Observer, one of the leading cultural weekly magazines in Romania. She is a PEN member.

Alina Purcaru a publié trois volumes de poèmes, résistance (Editions Le livre roumain, 2016) Indigo (Editions Tracus Arte, Bucarest, 2018) et De plus en plus de splendeur  Cartier, 2022). Elle est coauteure du roman collectif Rubik (Editions Polirom, 2008) et coordinatrice de plusieurs volumes collectifs : Histoires avec des écrivains et des enfants (Editions Polirom, 2014), 10 000 signes/Otros 10 000 caractères (anthologie bilingue de la prose roumaine, en édition roumain- espagnol, publiée par la maison d'édition ICR en 2017. Enfin,  elle a publié avec Paula Erizanu, le troisième volume de l'anthologie de poèmes Un siècle de poésie roumaine écrite par des femmes (Editions Cartier, 2019, 2020, 2021). Elle a également écrit deux livres pour enfants, Catrina et le grand Seigneur Sommeil et Une licorne au musée des os (tous les deux illustrés par Mihaela Paraschivu, publiés aux éditions Cartier,  2017). Ses poèmes et essais ont paru dans plusieurs volumes collectifs.

Elle a reçu les prix "Gheorghe Iova" pour Indigo et, pour De plus en plus de splendeur, elle a reçu le prix "Livre de poésie de l'année 2022" au Gala des jeunes écrivains, ainsi que le prix "Observateur Universitas".

Elle est membre du PEN, ses poèmes étant traduits en plusieurs langues et actuellement, elle fait partie du comité de rédaction du magazine Observator cultural/ Observateur culturel.

 • Greenlandic Writers Association
 • MuntPunt
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • LUCA School of Arts
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Scottish Government EU Office
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Austrian Cultural Forum
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Czech Centre Brussels
 • Yunus Emre Institute
 • Swedish Institute
 • Embassy of Andorra
 • Greenland Representation to the European Union
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Danish Cultural Institute
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Embassy of Sweden
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • LOFT 58
 • Embassy of Ireland
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Mission of the Faroes to the EU
 • It Skriuwersboun
 • Commission européenne
 • Ville de Bruxelles
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Lithuanian Culture Institute