Manel Gibert VALLÈS

VALLÈS Manel Gibert

Poems

***

Poeta i narrador andorrà (Reus, 1966). És llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Professor de filosofia, psicologia, llengua i literatura en centres escolars del Principat d’Andorra.

Ha guanyat els concursos de poesia Dia Mundial del Llibre (1998, 2002), Miquel Martí i Pol (2005) i Josep Grau i Colell (2019); el Premi Tristaina de Periodisme (2011), atorgat al col·lectiu Portella, i el Premi de narrativa fantàstica i de terror de la parròquia d’Encamp (2016).

Autor dels poemaris Pluja (Edicions del Diari d'Andorra, 2000) i, editats per Editorial Andorra, Quadern d'Arans (una suite de tankes i haikus) (2003), Blaus a la deriva (2010), A l’ombra del solstici (2017) i Al sol que bat la penya (2020). També ha publicat el recull de relats Vertigen (vint-i-set contes dintre d’un laberint) (Editorial Límits, 2017). Apareixen textos seus a Llum a les golfes (una antologia del haiku modern i contemporani català), de D. Sam Abrams (Viena Edicions, 2018); Escriure Andorra (la imatge d’un país a través de la seva literatura), de Vicenç Villatoro (Editorial Andorra i Govern d’Andorra, 2019), i Iberoamérica lee (Celebraciones) (OEI Argentina, 2019).

Té poemes traduïts al txec per Jiři Jancik, a Verba et terra (2005), i peces traslladades a onze idiomes, entre els quals hi ha l’anglès, el francès i el neerlandès, per aprenents de català, a col·lecció entrelletres # 1 (2012).

Ha exercit d’editor privat i ha prologat volums d’art, assaig, narrativa i poesia. Ha recitat a Andorra, Espanya i França. Escriptor convidat a la Fira del Llibre de Frankfurt (2007). Cofundador del col·lectiu Portella i director, de 2012 a 2015, de la revista de lletres i arts Portella. Signa nombrosos articles, composicions poètiques, narracions i assajos inclosos en publicacions diverses i exposicions com ara Antonio López a Andorra, el procés de l’escultura. La seva obra literària ha suscitat creacions d’Ángel Camino, Faust Campamà, Xavi Casals, Andrés Casciani, Sergi Mas i Loli Rodríguez.

© Loli Rodriguez

Andorran poet and narrator (Reus, 1966). He has a BA in Philosophy from the University of Barcelona. He is a professor of philosophy, psychology, language and literature in schools in the Principality of Andorra.

He has won poetry competitions such as World Book Day (1998, 2002), Miquel Martí i Pol (2005) and Josep Grau i Colell (2019); the Tristaina Journalism Prize (2011), awarded by the Portella collective, and the Prize for Fantastic Narration and Horror of the Parish of Encamp (2016).

Author of several collections of poems Pluja (Edicions del Diari d'Andorra, 2000), and publications by Editorial Andorra, Quadern d'Arans (2003), Blaus a la deriva (2010), A l'ombra del solstici (2017) and Al sol que bat la penya (2020). He has also published a collection of short stories: Vertigen (Editorial Límits, 2017). His texts appear in Llum a les gulfs by D. Sam Abrams (Viena Edicions, 2018); Escriure Andorra by Vicenç Villatoro (Editorial Andorra and Government of Andorra, 2019), and Iberoamérica lee (OEI Argentina, 2019).

Some of his poems have been translated into Czech by Jiři Jancik, in Verba et terra (2005), and in eleven languages, including English, French and Dutch, for learners of Catalan, in col·lecció entrellres # 1 (2012).

He has worked as a private publisher and has written prologues for works of art, essays, novels and poetry. He recited in Andorra, Spain and France. He was invited to the Frankfurt Book Fair (2007) as a writer. He is co-founder of the Portella collective, and between 2012 and 2015 ha was the director of the literary and artistic review Portella. He has written numerous articles, poetic compositions, novels and essays included in various publications and exhibitions such as Antonio López a Andorra, el procés de l'escultura. His literary work has inspired creations by Angel Camino, Faust Campamà, Xavi Casals, Andrés Casciani, Sergi Mas and Loli Rodríguez.

© Loli Rodriguez

Poète et narrateur andorran (Reus, 1966). Il a une licence en philosophie de l’Université de Barcelone. Professeur de philososophie, psychologie, langue et littérature dans des établissements scolaires de la Prinpauté d’Andorre.

Il a gagné des concours de poésie tels que la Journée Mondiale du Livre (1998, 2002), Miquel Martí i Pol (2005) et Josep Grau i Colell (2019) ; le Prix Tristaina de Journalisme (2011), décerné au collectif Portella, et le Prix de narration fantastique et de terreur de la parroisse d’Encamp (2016).

Auteur de plusieurs recueils de poèmes Pluja (Edicions del Diari d’Andorra, 2000) et, édités par l’Editorial Andorra, Quadern d’Arans (una suite de tankes i haikus) (2003), Blaus a la deriva (2010), A l’ombra del solstici (2017) et Al sol que bat la penya (2020). Il a aussi publié un recueil de nouvelles : Vertigen (vint-i-set contes dintre d’un laberint) (Editorial Límits, 2017). Ses textes figurent dans Llum a les golfes (una antologia del haiku modern i contemporani català), de D. Sam Abrams (Viena Edicions, 2018); Escriure Andorra (la imatge d’un país a través de la seva literatura), de Vicenç Villatoro (Editorial Andorra et Gouvernment d’Andorre, 2019), et Iberoamérica lee (Celebraciones) (OEI Argentina, 2019).

Certains de ses poèmes ont été traduits au tchèque par Jiři Jancik, dans Verba et terra (2005), et dans onze langues, parmi lesquelles l’anglais, le français et le neerlandais, pour des apprenants de catalan, dans col·lecció entrelletres # 1 (2012).

Il a exercé en tant qu’éditeur privé et a rédigé des prologues d’ouvrages d’art, d’essais, de romans et de poésie. Il a récité en Andorre, en Espagne et en France. Il a été convié a la Foire du Livre de Frankfurt (2007) en tant qu’écrivain. Cofondateur du collectif Portella et directeur, de 2012 à 2015, de la revue littéraire et artistique Portella. Il signe de nombreux articles, compositions poétiques, romans et essais inclus dans des publications diverses et des expositions comme par exemple Antonio López a Andorra, el procés de l’escultura. Son oeuvre littéraire a suscité des créations d’Ángel Camino, Faust Campamà, Xavi Casals, Andrés Casciani, Sergi Mas et Loli Rodríguez.

© Loli Rodriguez

Andorrees dichter en verteller (Reus, 1966). Hij heeft een diploma in filosofie aan de universiteit van Barcelona. Docent filosofie, psychologie, taal en literatuur in verschillende scholen in Andorra.

Hij won diverse poëzieprijzen: Wereldboekendag (1998, 2002), Miquel Martí i Pol (2005) en Josep Grau i Colell (2019); de Tristaina-prijs voor journalistiek (2011), uitgereikt aan het collectief Portella, en de Prijs voor fantasie en horror-fictie van de gemeente Encamp (2016).

Auteur van de dichtbundels Pluja (Edicions del Diari d’Andorra, 2000) en Quadern d’Arans (una suite de tankes i haikus) (2003), Blaus a la deriva (2010), A l’ombra del solstici (2017) en Al sol que bat la penya (2020), allemaal uitgegeven door Editorial Andorra. Er staat ook een verzamelbundel met korte verhalen op zijn naam: Vertigen (vint-i-set contes dintre d’un laberint) (Editorial Límits, 2017). Hij heeft verder teksten bijgedragen aan Llum a les golfes (una antologia del haiku modern i contemporani català), door D. Sam Abrams (Viena Edicions, 2018); Escriure Andorra (la imatge d’un país a través de la seva literatura), door Vicenç Villatoro (Editorial Andorra en Regering van Andorra, 2019), en Iberoamérica lee (Celebraciones) (OEI Argentina, 2019).

Er zijn gedichten van hem vertaald in het Tsjechisch door Jiři Jancik, in Verba et terra (2005), en een gedeelte van zijn dichtwerk is door studenten vanuit het Catalaans vertaald in elf talen, waaronder het Engels, Frans en Nederlands, in col·lecció entrelletres #1 (2012).

Verder werkte hij ook als privé-uitgever en schreef hij voordwoorden bij kunstboeken, essays, fictie en poëziebundels. Hij heeft werk voorgedragen in Andorra, Spanje en Frankrijk. Als gastschrijver was hij aanwezig op de Boekenbeurs van Frankfurt (2007). Medeoprichter van het collectief Portella en van 2012 tot 2015 directeur van het tijdschrift voor letteren en kunst Portella. Schrijver van talrijke artikelen, poëtische composities, verhalen en essays in diverse publicaties en tentoonstellingen zoals Antonio López a Andorra, el procés de l’escultura. Tot slot heeft zijn literaire werk geïnspireerd creaties van Ángel Camino, Faust Campamà, Xavi Casals, Andrés Casciani, Sergi Mas en Loli Rodríguez.

© Loli Rodriguez

 • Mission of the Faroes to the EU
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Austrian Cultural Forum
 • Embassy of Sweden
 • It Skriuwersboun
 • Czech Centre Brussels
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Ville de Bruxelles
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Commission européenne
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Yunus Emre Institute
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Embassy of Andorra
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • LOFT 58
 • LUCA School of Arts
 • Danish Cultural Institute
 • MuntPunt
 • Embassy of Ireland
 • Swedish Institute
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Greenland Representation to the European Union
 • Scottish Government EU Office
 • Lithuanian Culture Institute
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Greenlandic Writers Association
 • Etxepare Euskal Institutua