חלב אריות / רוני סומק

חלב אריות / רוני סומק

 

סבי נולד בארצות הערק
ועל תוויות הבקבוקים צוירו אריות מסורקי רעמה
בפוזה של כבשה.
"זה מלך החיות", היתה אצבעו רועדת
ובשפמו הדק שרטטה הרוח את קווי האורך
וקווי הרוחב של הג'ונגל שחלמתי עליו.
מזל שתעיתי בדרך,
אחרת ג'ק דניאלס יכול היה להיות אבי
וג'ין היתה מנענעת את עריסת הטוניק בגרוני.
ורק בבקבוקים הריקים שרציתי לזרוק לים
טמנתי לזכרו פתק
שיכור מאהבה.

 

 

 

 

 

Lait de lions

 

Mon grand-père est né au pays de l’arak
Et sur les étiquettes des bouteilles il y avait des lions, la crinière peignée,
Posant en brebis.
« C’est le roi des animaux », son doigt tremblait
Et le vent dessinait sur sa moustache fine
Les longitudes et les latitudes de la jungle dont je rêvais.
J’ai eu la chance de me tromper de chemin,
Sinon Jack Daniels aurait pu être mon père
Et Gin aurait agité le berceau de Tonic dans ma gorge.

Et dans ces bouteilles vides que je voulais jeter à la mer
Je cachais une note à sa mémoire
Ivre d’amour.

 

Traduction : Michel Opatowski

 

 

 

 

 

Leeuwenmelk

 

Mijn grootvader was geboren in het land van de Arak 
en op de flessen stonden leeuwen met gekamde manen 
als lammetjes. 
‘Dat is de koning der dieren’, trilde zijn vinger dan 
en in zijn dunne snor schetste de wind de lengtecirkels 
en de breedtecirkels van de jungle waarvan ik droomde. 
Wat een geluk dat ik verdwaalde, 
anders had Jack Daniels mijn vader wel kunnen zijn 
en was de wieg van Tonic in mijn keel door Gin aan het schommelen gebracht. 

En alleen in de lege flessen die ik in zee wilde gooien 
verstopte ik ter herinnering aan hem een briefje 
dronken van liefde. 

 

Vertaling: Hilde Pach

 

 

 

 

 

 • Czech Centre Brussels
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Embassy of Sweden
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • It Skriuwersboun
 • Embassy of Andorra
 • Ville de Bruxelles
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Danish Cultural Institute
 • Swedish Institute
 • Greenlandic Writers Association
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • MuntPunt
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Scottish Government EU Office
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Commission européenne
 • Lithuanian Culture Institute
 • Austrian Cultural Forum
 • LUCA School of Arts
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Greenland Representation to the European Union
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Embassy of Ireland
 • LOFT 58
 • Yunus Emre Institute