המלים

המלים

המלים – תכרעו ברך לפני החיים

המלים – תכרעו ברך לפני הממשות

משהו בטרם המלים, דממה עמוקה

נוכחות עצומה בטרם המלים.

המלים תכרעו ברך ואני אעשה

בקשב באמץ באהבה

תעברו למרגלות המחשבה

תגעו במרגלות הרגש

ואני אעשה בחשק ותבונה.

 

 

Les mots

 

Mots – agenouillez-vous devant la vie

Mots – agenouillez-vous devant le réel

Quelque chose d’avant les mots, silence profond

Forte présence d’avant les mots.

Mots – agenouillez-vous et j’agirai

Par l’écoute, la force, l’amour

Vous irez au cœur de la pensée

Et moi j’agirai avec désir et sagesse.

Vous toucherez au cœur des sentiments.

 

Traduction : Esther Orner

 

 


Woord

 

Woord – buig voor het leven

Woord – buig voor het echte

Vóór het woord, stilte

Sterke aanwezigheid vóór het woord.

Woord – buig en ik antwoord

Met gehoor, kracht en liefde

Je gaat naar het hart van het denken

en ik antwoord met verlangen en wijsheid.

Raak je het hart.

 

Vertaling: Geert Versyck

 

 


 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Austrian Cultural Forum
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Danish Cultural Institute
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Commission européenne
 • Lithuanian Culture Institute
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Yunus Emre Institute
 • MuntPunt
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • LUCA School of Arts
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Czech Centre Brussels
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Embassy of Andorra
 • It Skriuwersboun
 • Scottish Government EU Office
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Ville de Bruxelles
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Greenland Representation to the European Union
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • LOFT 58
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Embassy of Ireland
 • Embassy of Sweden
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Greenlandic Writers Association