המלים

המלים

המלים – תכרעו ברך לפני החיים

המלים – תכרעו ברך לפני הממשות

משהו בטרם המלים, דממה עמוקה

נוכחות עצומה בטרם המלים.

המלים תכרעו ברך ואני אעשה

בקשב באמץ באהבה

תעברו למרגלות המחשבה

תגעו במרגלות הרגש

ואני אעשה בחשק ותבונה.

 

 

Les mots

 

Mots – agenouillez-vous devant la vie

Mots – agenouillez-vous devant le réel

Quelque chose d’avant les mots, silence profond

Forte présence d’avant les mots.

Mots – agenouillez-vous et j’agirai

Par l’écoute, la force, l’amour

Vous irez au cœur de la pensée

Et moi j’agirai avec désir et sagesse.

Vous toucherez au cœur des sentiments.

 

Traduction : Esther Orner

 

 


Woord

 

Woord – buig voor het leven

Woord – buig voor het echte

Vóór het woord, stilte

Sterke aanwezigheid vóór het woord.

Woord – buig en ik antwoord

Met gehoor, kracht en liefde

Je gaat naar het hart van het denken

en ik antwoord met verlangen en wijsheid.

Raak je het hart.

 

Vertaling: Geert Versyck

 

 


 • Swedish Institute
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Commission européenne
 • Lithuanian Culture Institute
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • It Skriuwersboun
 • Scottish Government EU Office
 • Embassy of Ireland
 • Czech Centre Brussels
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • LUCA School of Arts
 • Embassy of Andorra
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • Danish Cultural Institute
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Greenlandic Writers Association
 • Greenland Representation to the European Union
 • Ville de Bruxelles
 • Yunus Emre Institute
 • MuntPunt
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Austrian Cultural Forum
 • Embassy of Sweden
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • LOFT 58
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union