street life [full version]

street life [full version]

 

vidio sam, kao što znate,

mnogo slijepih na ulicama:

svirali su i pjevali za svjetlo u budućnosti.

vidio sam žene kako plaču,

mnoge žene i dvije djevojčice

zagrljene ispred francuskog konzulata.

vidio sam mladiće kako se

prijateljski pljeskaju po guzama

dok su braća i sestre demonstrirali

u drugom dijelu grada.

vidio sam djevojke u tradicionalnoj odjeći

kako se miluju ispod stola

u starbucksu,

kako njihova lica obuzima radost,

kako se došaptavaju.

vidio sam ljude kako spavaju na asfaltu

i pse kako spavaju nasred pločnika,

kako se ne miču prolaznicima

kako se uopće ne miču,

ni živi ni mrtvi

na taksimu, kuruçeşme, karaköyu.

vidio sam vozača tramvaja koji gleda unatrag

dok probija se kroz demonstrante na tunelu.

dječaci su rutinski visjeli sa stubišta

i bezglasno vrištali.

vidio sam muškarce kako klanjaju

na eyupu, tisuće muškaraca

i nekoliko dječaka

odjevenih za sunićenje.

vidio sam konobare koji rade

16 sati bez prestanka

s osmijehom na licu,

i vlasnika voćarne,

koji 14 godina nije napustio

svoje radno mjesto

od 7 do 23.

vidio sam prostitutke

koje se vraćaju sa šihte

i transvestite kako

mašu i dovikuju s prozora.

vidio sam 3o muškaraca

na autobusnom stajalištu u şişliju:

svi su imali brkove i bijele košulje.

vidio sam pušača nargile

koji je pušio treći dan bez prekida:

fotografi su okidali,

novinari čekali odgovor,

došla je i televizija:

gospodine taj i taj

što mislite o kampanji protiv pušenja?

dosta mi je!

dosta mi je!

dosta mi je!

čitat ću danima,

šalamuna i druge,

i nikad više neću

zapaliti niti kamilicu.

vidio sam kuću bez prozora

pored kuće od samoga stakla.

kostur koji hoda i još jednog

čovjeka koji je zaspao nasred ulice

kao giacomettijeva skulptura

na žičanoj stolici.

vidio sam, mislim, sve to

jer sam gledao.

o drugome ne mogu govoriti

dok živi svjedoci čuče iza busije.

 

 

 

street life [full version]

 

j’ai vu, comme vous le savez,

beaucoup d’aveugles dans les rues :

ils jouaient et chantaient pour la lumière dans l’avenir.

j’ai vu des femmes pleurer,

de nombreuses femmes et deux filles,

entralacées devant le consulat français.

j’ai vu des garçons se donner

des tapes amicales sur les fesses,

pendant que leurs frères et sœurs manifestaient

à l'autre bout de la ville.

j’ai vu des filles dans des costumes traditionnels

se caresser sous la table

à starbucks,

et leurs visages radieux de joie,

et leurs chuchotements.

j’ai vu des gens dormir sur l’asphalte

et les chiens dormir au milieu des trottoirs,

sans bouger devant les passants,

sans bouger du tout,

ni vivants ni morts

à taksim, à kuruçeşme, à karaköy.

j’ai vu le conducteur du tram regarder en arrière

tout en se frayant le chemin parmi les manifestants à tunel.

les gamins perchés sur les marches comme d'habitude

criaient sans voix.

j’ai vu des hommes faire la prière

à eyüp, des milliers d’hommes

et quelques garçons

en costumes de circoncision.

j’ai vu des serveurs travailler

16 heures de suite,

en souriant,

et le propriétaire d’une fruiterie

qui en 14 ans n’a jamais abandonné

son poste

de 7 heures à 23 heures.

j’ai vu des prostituées

rentrer après le boulot

et des travestis saluer de la main

et appeller depuis la fenêtre.

j’ai vu 30 hommes

à l’arrêt de bus à şişli : ils avaient tous

une moustache et une chemise blanche.

j’ai vu un fumeur de narguilé

qui fumait depuis trois jours sans s’arrêter :

des photographes mitraillaient,

des journalistes attendait une réponse,

même la télé était là :

monsieur tel et tel,

que pensez-vous de la campagne anti-tabac ?

j’en ai assez !

j’en ai assez !

j’en ai assez !

je vais lire pendant des jours,

šalamun et d’autres,

et plus jamais je ne fumerai,

même pas de la camomille.

j’ai vu une maison sans fenêtres

à côté de la maison en verre.

un cadavre ambulant, ainsi qu’un

homme endormi au milieu de la rue,

telle une sculpture de giacometti

sur une chaise en fil de fer.

j’ai vu tout ça, je crois,

parce que j’ai regardé.

je ne peux parler d’autres choses

tant que des témoins vivants restent aux aguets.

 

 

Traduction : Vanda Mikšić

 

 


street life [full version]

 

ik zag, zoals u weet,

veel blinden in de straten:

ze speelden en zongen voor licht in de toekomst.

ik zag vrouwen die huilden,

veel vrouwen en twee kleine meisjes

in omhelzing voor het franse consulaat.

ik zag jongemannen die elkaar

vriendschappelijk op de billen kletsten

terwijl hun broers en zussen betoogden

in een ander deel van de stad.

ik zag meisjes in traditionele kledij

elkaar liefkozen onder tafel

bij starbucks,

hun gezichten bevangen door blijdschap

elkaar toefluisterend.

ik zag mensen slapen op het asfalt

en honden slapen midden op het voetpad,

zonder opzij te gaan voor voorbijgangers

zonder ook maar te bewegen,

noch levend noch dood

op taksim, kuruçeşme, karaköy.

ik zag een trambestuurder achter zich uitkijken

terwijl hij zich een weg baande door de demonstranten bij de tunnel.

jongens hingen naar gewoonte van traphallen

en schreeuwden zonder stem.

ik zag mannen knielen

in eyüp, duizenden mannen

en enkele jongens

gekleed voor de besnijdenis.

ik zag kelners werken

16 uur aan een stuk

met een glimlach op het gezicht,

en de eigenaar van een fruitwinkel,

die in 14 jaar zijn werkplek

niet had verlaten

van 7 tot 23u.

ik zag prostituees

terugkomen van hun shift

travestieten wuifden

en riepen hun toe uit de vensters.

ik zag 30 mannen

aan de bushalte in şişli:

allemaal met snorren en witte hemden.

ik zag een waterpijproker

die al drie dagen zonder stoppen rookte:

fotografen kiekten,

journalisten wachtten op een antwoord,

de televisie was er nu ook:

meneer zus en zo

wat denkt u van de campagne tegen roken?

ik heb er genoeg van!

ik heb er genoeg van!

ik heb er genoeg van!

ik ga dagenlang lezen,

šalamun en anderen,

en nooit meer iets

opsteken, zelfs geen camille.

ik zag een huis zonder ramen

naast een huis uit enkel glas.

een wandelend skelet en dan nog

een mens die midden op straat was ingeslapen

als een giacomettibeeldje

op een stoel uit ijzerdraad.

dat alles zag ik, denk ik,

omdat ik keek.

over het andere kan ik niet spreken

zolang levende getuigen op de loer liggen.

 

 

Vertaling: Pieter Plas & Ivana Božiković

 

  • Yunus Emre Institute
 • Austrian Cultural Forum
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Lithuanian Culture Institute
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Greenland Representation to the European Union
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Embassy of Sweden
 • Danish Cultural Institute
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Scottish Government EU Office
 • Ville de Bruxelles
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Network to Promote Linguistic Diversity
 • Embassy of Ireland
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Commission européenne
 • Greenlandic Writers Association
 • LOFT 58
 • Embassy of Andorra
 • Swedish Institute
 • MuntPunt
 • Czech Centre Brussels
 • LUCA School of Arts
 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • It Skriuwersboun
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union