Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, Ποιητού εν Κομμαγηνη, 595 μ.Χ. (1921)

 

Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου,

είναι πληγές από φρικτό μαχαίρι!

Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,

που κάμνουνε για λίγο να μη νοιώθεται η πληγή

 

 

 

Mélancholie de Jason, fils de Cleandre, poète en Commagène en 595 après J.C. (1921)

                    Traduction : Manolis Alexakis

Mon corps, ma figure qui vieillissent:

Blessures d'un redoutable couteau...

Apporte tes médicaments, Art de la Poésie,

qui empêchent pour un instant de sentir la blessure.

 

 

 

Melancholie van Jason, zoon van Kleandros; dichter in Kommagene; 595 na Chr. (1921)

                    Vertaling: Hans Warren & Mario Molengraaf

Het ouder worden van mijn lichaam en uiterlijk …

Is een wond van een gruwelijke dolk. –

Breng je artsenijen, Kunst der Poëzie

die maken dat – heel even – de wond niet wordt gevoeld.

 

 

 

 • Orfeu - Livraria Portuguesa
 • MuntPunt
 • Lithuanian Culture Institute
 • Camões Instituto de Cooperação e Língua Portugal
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Embassy of Ireland
 • Danish Cultural Institute
 • Embassy of Sweden
 • Spain Arts and Culture - Cultural and Scientific Service of the Embassy of Spain in Belgium
 • Ambassade du Luxembourg à Bruxelles
 • Embassy of the Republic of Estonia in Belgium
 • Austrian Cultural Forum
 • Yunus Emre Institute
 • Permanent Representation of Lithuania to the EU
 • Etxepare Euskal Institutua
 • Hungarian Cultural Institute Brussels
 • Embassy of Andorra
 • Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
 • Leeuwarden Europan Capital of Culture 2018
 • Ville de Bruxelles
 • LOFT 58
 • Czech Centre Brussels
 • Mission of the Faroes to the EU
 • Greenland Representation to the European Union
 • Instituto Cervantes Brussels
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
 • Commission européenne
 • Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union
 • Austrian Presidency of the Council of the European Union
 • It Skriuwersboun
 • Embassy of the Republic of Latvia to the Kingdom of Belgium
 • Polish Institute - Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Brussels
 • Greenlandic Writers Association
 • LUCA School of Arts
 • Scottish Government EU Office
 • Romanian Cultural Institute in Brussels
 • Network to Promote Linguistic Diversity